Gedragsregels Algemeen

 

Gedragsregels voor al onze gasten

Om een prettig verblijf op Recreatiepark “De Lucht” te hebben, zijn er regels nodig. Hieronder volgen de gedragsregels. Deze zijn een aanvulling op de Recron-voorwaarden vaste plaatsen, seizoenplaatsen, toeristische plaatsen en vakantieverblijven 2016.

Deze kunt u bij de receptie afhalen, of nalezen op website https://www.hiswarecron.nl/leisure-en-recreatie/voorwaarden-enovereenkomsten.

Aanvullende voorwaarden kunt u vinden op onze website https://delucht.com/nl/reglementen.

Alle gedragsregels, die door ons hieraan voorafgaand zijn uitgegeven, zijn met ingang van 1 oktober 2023 vervallen.

Calamiteiten en storingen

 • Bij stroomuitval kunt u contact opnemen via het nummer van de receptie (0342 412877)
 • Waarschuwt u in geval van calamiteiten direct 112 en daarna de receptie (0342 412877)

Het adres wat u doorgeeft aan de hulpdiensten is:  Barneveldsestraat 49 - 3927 CB  RENSWOUDE

 • In de toiletgebouwen zijn brandblussers aanwezig, die in geval van brand direct door u kunnen worden gebruikt.
 • Ga indien nodig met de aanwezigen naar de verzamelplaats bij het luchtkussen of naar de Loods. Houd ramen en deuren zoveel mogelijk gesloten. Probeer uitbreiding van de brand te voorkomen. Volg de aanwijzingen van het persoon van Recreatiepark De Lucht op. 

Algemeen

 • Het is niet toegestaan om uw auto op de kampeerplaats te parkeren. Op de aankomst dag en op de vertrek dag mag u met uw auto het kampeerveld op om uw caravan te plaatsen/weg te halen. Tijdens uw verblijf parkeert u uw auto op de parkeerplaats nabij het kampeerveld, of op de parkeerplaats bij de ingang van het park.
 • Gedraagt u zich zodanig dat u niemand overlast bezorgt. Gun uzelf en uw medegasten de gelegenheid om van het verblijf op onze camping te genieten. Als eventuele verhuurder bent u altijd verantwoordelijk voor het gedrag van uw huurders.
 • Kinderen/jongeren jonger dan 18 jaar mogen niet zonder toezicht van ouders op de camping overnachten.
 • Ouders zijn verantwoordelijk voor het gedrag van hun kinderen en dienen er op toe te zien dat de toiletgebouwen niet als speelplaats worden gebruikt.
 • Gebruik sanitaire voorzieningen waarvoor deze bedoeld zijn en laat deze netjes en schoon achter zodat een volgende gast hier ook weer gebruik van kan maken.
 • Het gebruik en in bezit hebben van drugs en/of middelen om deze te nuttigen zijn verboden.
 • Het in bewaring hebben of nuttigen van alcoholhoudende dranken is uitsluitend in en rondom het eigen kampeermiddel toegestaan.
 • Groeps- en legertenten zijn niet toegestaan op de reguliere kampeerplaatsen.
 • Ter bescherming van u en uw kampeermiddel is vliegeren op de camping niet toegestaan.
 • Aanstootgevend gedrag in welke vorm dan ook leidt direct tot verwijdering.
 • Boven ons park mag er zonder toestemming van de directie niet met drones worden gevlogen. 

Rust

 • Bij De Lucht staat rust hoog in het vaandel. Wij hanteren daarom ook een nachtrust van 23:00 tot 07:00. Het is de bedoeling dat het gedurende deze periode echt stil is op het terrein. Maar ook buiten de nachtrustperiode houden we rekening met elkaar, zodat iedereen kan genieten van de rust. Een feestje of verjaardag met achtergrondmuziek is natuurlijk geen enkel probleem, zo lang de muziek niet verder dan tot maximaal 50 meter rond uw staanplaats hoorbaar is en om 23:00 wordt uitgezet, als de nachtrust immers ingaat. Uw feestje of verjaardag mag daarna nog voortduren tot 01:00, mits er geen lawaai gemaakt wordt. Hierop zal uiteraard worden toegezien. De horeca op het park mag geopend zijn tot 01:00 in de nacht. 
 • Tijdens de nachtrust is het niet toegestaan rond te hangen op het park .
 • Recreatiepark De Lucht stelt ouders van aanwezige kinderen en jongeren verantwoordelijk om hierop toe te zien.
 • Als u geluidsoverlast ervaart van omliggende gasten, dan verzoeken wij u om dit eerst op te lossen met de veroorzakers. Lukt dit niet dan mag u dit de volgende dag op de receptie melden of in uiterste geval kunt u contact opnemen met de dienstdoende medewerker via 0342-412877 (in geval van antwoordapparaat toets 1).
 • Wij zijn ten aller tijden gerechtigd om regels aan te passen.

Veiligheid

 • Wat te doen bij brand: indien het niet mogelijk is de brand zelf te blussen, allereerst 112 bellen en de brand melden.
 • Het adres dat u doorgeeft aan de hulpdiensten is: Recreatiepark De Lucht, Barneveldsestraat 49, 3927 CB Renswoude.
 • Op de camping is het wegenverkeersreglement van toepassing. De maximum snelheid is 5 km per uur. 
 • Het maken van een open vuur of gebruik van een vuurkorf is niet toegestaan.
 • Bij fysiek geweld, vernieling of ongeoorloofd gedrag van u of uw gasten behoudt de parkleiding zich het recht voor om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 • Op ons terrein (bij de slagbomen, receptie, horeca, parkeerplaats, zwembad en de milieustraat) hebben wij cameratoezicht voor uw en onze veiligheid. 
 • Hoover boards / elektrische steps zijn niet toegestaan op ons park. 

Onderverhuur

 • Onderverhuur is per direct niet meer toegestaan op ons park.
 • Uiteraard is familie altijd welkom, we dienen nog steeds aanmeldingen (NAW gegevens) hiervan te krijgen incl. Kopie ID of paspoort ongeacht de duur van het verblijf.
 • Voor gasten die onderverhuur deden voor 1 oktober 2023 is per mail een toestemming toegestuurd met de daarbij horende voorwaarde.

Afvalverwerking

 • Bij de uitgang van ons park vindt u ondergrondse containers, bestemd voor huisvuil in plastic zakken, papier en glas.
 • Gft-afval kunt u storten op de kiepkar. Op deze kar mag geen plastic worden gestort, dus plastic zakken leegmaken. 
 • Gezien er vaak toch afval wordt gestort dat niet in onze containers hoort, zullen wij strenger handhaven. Hierbij wordt er gebruik gemaakt van camerabeelden.

Huisdieren

 • Uw huisdier is van harte welkom op ons het park, maar mag de overige gasten geen overlast bezorgen. 
 • U mag maximaal 2 huisdieren per staanplaats/kampeerplaats/chalet hebben. 
 • Wij hebben speciaal plaatsen ingericht om uw huisdier uit te laten. Wij adviseren u dringend om te voorkomen dat uw huisdier zijn behoefte op andere plaatsen op het park doet. Mocht dit onverhoopt toch gebeuren, dan gaan wij ervan uit dat u dit netjes opruimt. Een plastic zakje aan de riem bevestigen kan hiervoor handig zijn.
 • Huisdieren, zowel honden als katten, dienen ten alle tijden aangelijnd te zijn, met uitzondering van op uw afgebakende staanplaats.

Pakketjes en post

 • Recreatiepark De Lucht is niet verantwoordelijk voor de door u bestelde pakketjes en te ontvangen post, ook niet als ze geadresseerd zijn op onze naam en/of adres. 
 • Bij leveringen die niet in de postkamer gezet kunnen worden, dient u vooraf de receptie te informeren. 

Slagboom

Bestuurders van een motorvoertuig: U denkt toch wel aan de voetgangers, fietsers en spelende kinderen? Vermijd daarom onnodig rijden op het park en rijd uitsluitend stapvoets (5 km per uur). Hier volgt een kleine uitleg over het gebruik van de slagboom:

 • De slagboom kan geopend worden door middel van een kaart of pincode. 
 • U kunt per dag twee keer ingaand en 3 keer uitgaand gebruik maken van de slagboom, daarna wordt uw kaart automatisch geblokkeerd.
 • Als bij toeval de slagboom omhoog staat wanneer u aankomt of vertrekt, haalt u dan alsnog de kaart langs de lezer. Dit voorkomt dat u er later niet meer in of uit kunt.
 • Wij openen de slagboom niet voor bezoekers en ook niet als iemand zijn kaart is vergeten.
 • De slagboom is gesloten en buiten gebruik tussen 23:00 uur en 07:00 uur, in verband met de nachtrust. Bij calamiteiten tijdens deze nachtelijke uren zal de slagboom wel geopend kunnen worden, hierna wordt wel automatisch de slagboompas geblokkeerd. U kunt de volgende dag contact met ons opnemen om de reden toe te lichten waarom u tijdens de nachtelijke uren de slagboom hebt gebruikt, daarna zullen wij de pas weer deblokkeren.
 • Uw kaart kan worden geblokkeerd:
 1. Indien u niet stapvoets rijdt op het park
 2. Indien u onnodig met uw auto heen en weer rijdt op het park
 3. Indien u uw auto parkeert op de paden of op lege huurkavels
 4. Indien u tussen 23:00 en 07:00 gebruik maakt van de slagboom

Privé zwembaden

 • Het is toegestaan op uw gehuurde plaats een kinderzwembadje te plaatsen (een opblaasbadje waarvan de rand maximaal 30 cm hoog is), mits daarbij ten allen tijden een volwassene aanwezig is, en geheel op eigen risico. 
 • Het plaatsen van een kinderzwembadje op een openbaar veld is niet toegestaan.
 • ´s Avonds en ´s nachts en bij het verlaten van de kampeerplaats dient de recreant het water uit het zwembadje te verwijderen.
 • Alle zwembaden met een hogere rand dan 30 cm zijn verboden!

Renswoude, 1 oktober 2023

 

Reviews
Meer dan 30 positieve reviews
Faciliteiten
Meer dan genoeg faciliteiten
Prachtige omgeving
Gelegen in een prachtige omgeving
Goed gevoel
Zorgen voor een goed gevoel
Contact

Algemeen
0342-412877
info@delucht.com

Verkoop
06 - 123 456 78
verkoop@delucht.com

Adres
Recreatiepark de Lucht
Barneveldsestraat 49
3927 CB, Renswoude

Naar onze contactpagina

Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...