Gedragsregels Jaarplaatsen

Gedragsregels jaarplaatsen 

Om een prettig verblijf op Recreatiepark “De Lucht” te hebben, zijn er regels nodig. Hieronder volgen de gedragsregels. Deze zijn een aanvulling op de Recron-voorwaarden vaste plaatsen, seizoenplaatsen, toeristische plaatsen en vakantieverblijven 2016.

Deze kunt u bij de receptie afhalen, of nalezen op website https://www.hiswarecron.nl/leisure-en-recreatie/voorwaarden-enovereenkomsten.

Aanvullende voorwaarden kunt u vinden op onze website https://delucht.com/nl/reglementen.

Alle gedragsregels, die door ons hieraan voorafgaand zijn uitgegeven, zijn met ingang van 1 oktober 2021 vervallen.

Rust

 • Bij De Lucht staat rust hoog in het vaandel. Wij hanteren daarom ook een nachtrust van 23:00 tot 07:00. Het is de bedoeling dat het gedurende deze periode echt stil is op het terrein. Maar ook buiten de nachtrustperiode houden we rekening met elkaar, zodat iedereen kan genieten van de rust. Een feestje of verjaardag met achtergrondmuziek is natuurlijk geen enkel probleem, zo lang de muziek niet verder dan tot maximaal 50 meter rond uw staanplaats hoorbaar is en om 23:00 wordt uitgezet, als de nachtrust immers ingaat. Uw feestje of verjaardag mag daarna nog voortduren tot 01:00, mits er geen lawaai gemaakt wordt. Hierop zal uiteraard worden toegezien.
 • Tijdens de nachtrust is het niet toegestaan rond te hangen op het park .
 • Recreatiepark De Lucht stelt ouders van aanwezige kinderen en jongeren verantwoordelijk om hierop toe te zien.
 • Om de rust op het park zoveel mogelijk te bewaren, is het fijn als u het groot onderhoud aan uw caravan en tuin zoveel mogelijk buiten de vakanties uitvoert.
 • Scooters, brom- of snorfietsen mogen zonder toestemming van Recreatiepark De Lucht niet met draaiende motor op het park rijden.
 • Het afsteken van vuurwerk is op ons park niet toegestaan, maar door vuurwerk in de omgeving zijn wij ook geen vuurwerkvrij park.
 • Als u geluidsoverlast ervaart van uw omliggende jaarplaatsen, dan verzoeken wij u om dit eerst op te lossen met de veroorzakers. Lukt dit niet dan mag u ten alle tijden contact opnemen met de dienstdoende medewerker via 0342-412877 (in geval van antwoordapparaat toets 1)

Veiligheid

 • Wat te doen bij brand: indien het niet mogelijk is de brand zelf te blussen, allereerst 112 bellen en de brand melden.
 • Het adres dat u doorgeeft aan de hulpdiensten is: Recreatiepark De Lucht, Barneveldsestraat 49, 3927 CB Renswoude.
 • Waarschuw de aanwezigen in de omgeving en het receptiepersoneel op 0342-412877 (in geval van antwoordapparaat toets 1). Ga met de aanwezigen indien nodig naar de verzamelplaats bij het luchtkussen ter hoogte van de rotonde of naar de Loods. Houd ramen en deuren zoveel mogelijk gesloten. Probeer uitbreiding van de brand te voorkomen. Volg de aanwijzingen van het personeel van Recreatiepark de Lucht op.
 • Voor ieders veiligheid dient uw elektriciteitsinstallatie te voldoen aan normblad NEN 1010 en keuringsvoorschriften K57 van KEMA en/of bouwbesluit. Nieuwe en verkochte caravans moeten volgens deze normen worden gekeurd door een door Recreatiepark De Lucht goedgekeurd installatiebureau.
 • Aangesloten accommodaties dienen om de drie jaar te worden gekeurd. Bij wijziging van de installatie en bij verkoop van de caravans dient de installatie ook te worden gekeurd. Installatie wordt verzorgd door Recreatiepark De Lucht en de keuringen en herkeuringen worden uitgevoerd door een door Recreatiepark De Lucht goedgekeurd installatiebureau. Tarieven zijn bij de receptie opvraagbaar.
 • Het is toegestaan om gasflessen te gebruiken voor een BBQ. Deze dienen veilig te zijn opgeborgen, bij voorkeur in uw berging. U mag maximaal 2 gasflessen van 11 kg opslaan.
 • Eens in de 3 jaar vindt er een kavelinventarisatie plaats. Tijdens deze inventarisatie worden alle jaarplaatsen o.a. gecontroleerd op veiligheid, netheid en bouwreglement. 
 • Ons drinkwater wordt door ons bedrijf opgepompt uit de bodem. Wilt u zich hiervan bewust zijn bij onkruidbestrijding, afvallozing en andere aspecten die de bodem, het grondwater en oppervlaktewater mogelijk kunnen beïnvloeden of verontreinigen?
 • Het onkruid verdelgen door middel van verbranding mag alleen worden gedaan door een gespecialiseerd bedrijf.
 • Het maken van een open vuur, of gebruik van een vuurkorf is niet toegestaan, evenmin als het gebruik van een olie-, hout- of pellet kachel voor verwarming van uw accommodatie.
 • Het gebruik van isolatiechips en - korrels is niet toegestaan.
 • Er mogen geen zonnecollectoren worden geplaatst op de huurkavels / accommodaties / andere bouwsels.
 • U dient uw caravan voor wettelijke aansprakelijkheden te verzekeren. Hierbij denken wij o.a. aan gevolgschade bij uw buren bij brand en storm.
 • Personen onder de 18 jaar mogen niet zelfstandig in een kampeermiddel overnachten zonder toestemming van Recreatiepark De Lucht.
 • Bij fysiek geweld, vernieling of ongeoorloofd gedrag van u of uw gasten behoudt de parkleiding zich het recht voor om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 • Op ons terrein (bij de slagbomen, receptie, horeca, parkeerplaats, zwembad en de milieustraat) hebben wij cameratoezicht voor uw en onze veiligheid. 
 • Hoover boards / elektrische steps zijn niet toegestaan op ons park. 

Afvalverwerking

 • Bij de uitgang van ons park vindt u ondergrondse containers, bestemd voor huisvuil in plastic zakken, papier en glas.
 • Gft-afval kunt u storten op de kiepkar.
 • In verband met milieuvoorschriften nemen wij geen grof vuil meer aan. Grof vuil kunt u in Renswoude (Cees Boonzaaijer B.V.) en Scherpenzeel (Remondis Nederland) bij afvalverwerkingsbedrijven storten. Indien gewenst kunt u bij de receptie een aanhanger huren.
 • Gezien er vaak toch afval wordt gestort dat niet in onze containers hoort, zullen wij strenger handhaven. Hierbij wordt er gebruik gemaakt van camerabeelden.

Netheid

 • Om ons park netjes te houden en een ordelijk aanzicht te geven, hebben we ook uw hulp nodig! Voor uw auto is er daarom een parkeerplaats aan de rand van het park of bij u op de staanplaats. Op de staanplaats is slechts één kampeermiddel toegestaan. Uw plaats en het park zijn niet bedoeld voor stalling van auto’s, aanhangwagens, caravans enz.
 • U dient tijdig uw heg of struiken te snoeien en het terrein buiten uw hekje netjes te houden. Indien dit regelmatig wordt verzuimd behouden wij ons het recht voor om het contract op te zeggen.
 • Het plaatsen van schuurtjes en andere bouwsels, zoals kinderhuisjes, is onder bepaalde voorwaarden toegestaan. Alle veranderingen vereisen echter wel toestemming van Recreatiepark De Lucht. Voor de voorwaarden zie onze website: https://delucht.com/nl/reglementen/regels-verbouwen . 
 • Wij zijn altijd bereid om in het najaar bomen die voor overlast zorgen voor u te snoeien, indien de overlast ons inziens terecht is. U kunt hiervoor een verzoek indienen bij de receptie. Bomen en struiken die door u zelf zijn geplaatst, of door een vorige gast, worden alleen verwijderd tegen vergoeding.
 • Bij het verwijderen van een boom is er een herplantplicht van een andere boom op uw staanplaats van toepassing.
 • Het plaatsen van een partytent van maximaal 4 x 4 meter is toegestaan gedurende de periode april tot en met september. Na het zomerseizoen (tussen 1 oktober tot 1 april) dient de tent te zijn verwijderd. Eventuele schade en/of kosten van het door parkmedewerkers moeten opruimen van kapotte partytenten zijn voor rekening van de gast.

Huisdieren

 • Uw huisdier is van harte welkom op ons het park, maar mag de overige gasten geen overlast bezorgen. 
 • U mag maximaal 2 honden per staanplaats/kampeerplaats/chalet hebben. 
 • Wij hebben speciaal plaatsen ingericht om uw huisdier uit te laten. Wij adviseren u dringend om te voorkomen dat uw huisdier zijn behoefte op andere plaatsen op het park doet. Mocht dit onverhoopt toch gebeuren, dan gaan wij ervan uit dat u dit netjes opruimt. Een plastic zakje aan de riem bevestigen kan hiervoor handig zijn.
 • Huisdieren, zowel honden als katten, dienen ten alle tijden aangelijnd te zijn, met uitzondering van op uw afgebakende staanplaats.

Pakketjes en post

 • Recreatiepark De Lucht is niet verantwoordelijk voor de door u bestelde pakketjes en te ontvangen post, ook niet als ze geadresseerd zijn op onze naam en/of adres. 
 • Bij leveringen die niet in de postkamer gezet kunnen worden, dient u vooraf de receptie te informeren. 

Tarieven en betalingen

 • Ons staanplaatstarief is exclusief water, zuiveringsheffing, elektra, wifi, winterrecreatie en toeristenbelasting.
 • Betaling van het staangeld en overige kosten inzake uw staanplaats dient op 15 januari van het betreffende jaar in ons bezit te zijn.
 • U kunt bij vooruitbetaling gebruik maken van onze incassoregeling om maandelijks een bedrag van uw bank- of girorekening af te laten schrijven, zodat u op 15 januari niet het volledige bedrag in één keer hoeft te betalen.
 • De betaling van de energienota en overige facturen dient 14 dagen na ontvangst van de nota in ons bezit te zijn. Indien uw betaling niet op tijd binnen is, zullen wij u rente en € 30,00 administratiekosten in rekening brengen. Indien wij u een betalingsherinnering moeten zenden, zijn ook hier per keer € 10,00 administratiekosten aan verbonden. Om onnodige kosten te besparen, adviseren wij u op tijd te betalen of gebruik te maken van het automatische incasso.

Slagboom

Bestuurders van een motorvoertuig: U denkt toch wel aan de voetgangers, fietsers en spelende kinderen? Vermijd daarom onnodig rijden op het park en rijd uitsluitend stapvoets (5 km per uur). Hier volgt een kleine uitleg over het gebruik van de slagboom:

 • De slagboom kan geopend worden door middel van een kaart. 
 • U kunt per dag twee keer ingaand en 3 keer uitgaand gebruik maken van de slagboom, daarna wordt uw kaart automatisch geblokkeerd.
 • Als bij toeval de slagboom omhoog staat wanneer u aankomt of vertrekt, haalt u dan alsnog de kaart langs de lezer. Dit voorkomt dat u er later niet meer in of uit kunt.
 • Wij openen de slagboom niet voor bezoekers en ook niet als iemand zijn kaart is vergeten.
 • De slagboom is gesloten en buiten gebruik tussen 23:00 uur en 07:00 uur, in verband met de nachtrust. Bij calamiteiten tijdens deze nachtelijke uren kunt u gebruik maken van de uitgangsslagboom door het parknummer te bellen. Wij kunnen deze slagboom op afstand bedienen.
 • Uw kaart kan worden geblokkeerd:
 1. Indien u niet stapvoets rijdt op het park
 2. Indien u onnodig met uw auto heen en weer rijdt op het park
 3. Indien u uw auto parkeert op de paden of op lege huurkavels

Privé zwembaden

 • Het is toegestaan op uw gehuurde plaats een kinderzwembadje te plaatsen (een opblaasbadje waarvan de rand maximaal 30 cm hoog is), mits daarbij ten allen tijden een volwassene aanwezig is, en geheel op eigen risico. 
 • Het plaatsen van een kinderzwembadje op een openbaar veld is niet toegestaan.
 • ´s Avonds en ´s nachts en bij het verlaten van de kampeerplaats dient de recreant het water uit het zwembadje te verwijderen.
 • Alle zwembaden met een hogere rand dan 30 cm zijn verboden!

Afsluiting paden

 • Het kan voorkomen dat in de periode van 1 november tot 1 maart er niet met de auto op de paden mag worden gereden in verband met de weersomstandigheden. Dit ter voorkoming van het kapot rijden van de paden.

Verhuur van chalets en caravans

Als gast van Recreatiepark De Lucht mag u uw chalet of caravan verhuren. Om dit allemaal in goede banen te leiden, hebben wij hiervoor enkele regels opgesteld:

 • De verhuurder is ten allen tijden verantwoordelijk en aansprakelijk bij onverlast en misdragingen van de huurder, en medehuurders.
 • De verhuurder dient tijdens de verhuurperiode altijd bereikbaar te zijn voor de huurders en medewerkers van Recreatiepark De Lucht.
 • Het verhuren van uw accommodatie mag alleen met een recreatief doel, dus geen verhuur met woonfunctie. De (onder)verhuur mag maximaal 1 jaar duren aan dezelfde gast/familie. De huurder mag zich niet inschrijven in het Basisregister Personen van de gemeente Renswoude op het adres Barneveldsestraat 49, 3927 CB Renswoude. Wij vragen u zelf de aankomst van de huurders te regelen.
 • Indien u niet aanwezig kunt zijn tijdens de aankomst van uw huurders, dan is het mogelijk de sleutels en de slagboompas bij de receptie af te geven. Wij brengen hiervoor een vergoeding van € 17,50 per aankomst in rekening. De aankomst dient tijdens kantooruren te zijn; Indien uw gasten buiten openingstijden van de receptie aankomen en wij de aankomst moeten regelen, brengen wij een extra toeslag van € 45,00 in rekening. Een late aankomst is mogelijk tot uiterlijk 21.00 uur;
 • Bij verhuur aan derden dient u tijdig en vooraf de naam, adresgegevens, mailadres en telefoonnummer van de huurders te mailen aan info@delucht.com;
 • Kosten van een tweede slagboompas zijn € 155,00 per jaar, € 30,00 per maand en eenmalige aanschafkosten van de pas van € 5,00;
 • Verhuurt u uw accommodatie in de periode van 1 oktober tot en met 1 april, dan brengen wij een toeslag wegens winterrecreatie in rekening. Het winterrecreatietarief is voor 2021/2022 per week € 90,00, per maand € 300,00 en per 6 maanden € 1187,50. 
 • Indien de meterstanden van elektra, gas en water extra moeten worden opgenomen, brengen wij hiervoor per opname € 20,00 in rekening;
 • Het is ook mogelijk de verhuur van uw chalet te laten regelen door Recreatiepark de Lucht. Neem voor meer informatie contact met ons op.
 • Een eigenaar van een accommodatie mag maximaal 1 jaarplaats huren op Recreatiepark De Lucht. Gasten, die per 1 november 2021 meer accommodaties op ons park in bezit hebben, mogen deze blijven (ver)huren. 

Koop en Verkoop Caravan/Chalet

De accomodatie

 • Een accommodatie van buiten het park, zowel nieuw als gebruikt, mag alleen worden aangeschaft in overleg met de Recreatiepark De Lucht.
 • Verkoop van caravans ouder dan 20 jaar is niet toegestaan. Recreatiepark De Lucht kan hierop een uitzondering maken voor caravans die in zeer goede staat van onderhoud verkeren.
 • Bij het verlaten van uw vaste staanplaats dient deze netjes, vlak en vrij van rommel te worden opgeleverd. De caravan mag niet op de staanplaats worden gesloopt. 

Voor de verkoper:

 • U dient een gewenste verkoop van uw caravan bij de receptie te melden. Wij zullen beoordelen of de accommodatie met behoud van staanplaats verkocht mag worden of niet. U ontvangt hiervan schriftelijk bericht.
 • De plaats dient verzorgd te worden achtergelaten. De bouwsels, die niet aan het reglement en/of bestemmingsplan van de gemeente voldoen, moeten voor overdracht zijn verwijderd.
 • De aspirant-koper dient minimaal 7 dagen voor de overdracht een kennismakingsgesprek (op afspraak) te hebben gevoerd bij de receptie. Hij levert tevens het overdrachtsformulier in. In dit gesprek worden ook de verkoopvoorwaarden besproken.
 • Wij behouden ons het recht voor om een aspirant-koper te weigeren.
 • De overdracht vindt plaats na betaling van de openstaande facturen en administratiekosten voor de overschrijving.

Voor de koper:

 • U dient op de hoogte te zijn van de Recron-voorwaarden en de gedragsregels van Recreatiepark de Lucht.
 • U mag de caravan uitsluitend gebruiken als kampeermiddel. Permanente bewoning is ten strengste verboden. Inschrijven in het Basisregistratie Personen van de gemeente Renswoude op Barneveldsestraat 49, 3927 CB Renswoude is dientengevolge niet toegestaan.
 • In de maanden oktober tot en met maart mag er in de caravan per week maximaal 2 nachten worden overnacht (met uitzondering van vakanties en met toestemming van de leiding).
 • Winterrecreatie wordt onder voorwaarden toegestaan. Hiervoor is een aanvullende overeenkomst nodig. In niet-wintervaste caravans is winterrecreatie niet toegestaan.
 • De verkoper wordt door ons op de hoogte gesteld van benodigde aanpassingen van zijn staanplaats. Deze moeten voor de overdracht zijn uitgevoerd. Vraag aan de verkoper altijd de verkoopvoorwaarden!
 • Als u besluit om een accommodatie te kopen, dient u er rekening mee te houden, dat bij toekomstige verkoop altijd toestemming van Recreatiepark De Lucht noodzakelijk is.
 • Wij adviseren u om u zoveel mogelijk te laten informeren op onze receptie, voordat u de caravan koopt.
 • De aspirant-koper dient minimaal 7 dagen voor overdracht een kennismakingsgesprek (op afspraak) te hebben gehad bij de receptie en het overdrachtsformulier in te leveren.

Renswoude, 1 oktober 2021

Reviews
Meer dan 30 positieve reviews
Faciliteiten
Meer dan genoeg faciliteiten
Prachtige omgeving
Gelegen in een prachtige omgeving
Goed gevoel
Zorgen voor een goed gevoel
Contact

Algemeen
0342-412877
info@delucht.com

Verkoop
06 - 123 456 78
verkoop@delucht.com

Adres
Recreatiepark de Lucht
Barneveldsestraat 49
3927 CB, Renswoude

Naar onze contactpagina

Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...